flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ голови Херсонського окружного
адміністративного суду
від 26.12.2016 № 06-04/46

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію Херсонського окружного адміністративного суду

 1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (наказах, розпорядженнях, рішеннях, постановах, рекомендаціях), що надсилаються Верховним судом України, Вищими спеціалізованими судами, Державною судовою адміністрацією України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.

4. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книги реєстрації тощо).

6. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі оголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

7. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф «Таємно» та «Цілком таємно»).

8. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

9. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

 -   які становлять внутрішньовідомчу службову інформацію (доповідні, службові записки тощо);

 -    щодо діяльності органу суддівського самоврядування (протоколи зборів суддів тощо);

 -   щодо проведення нарад суддів, працівників апарату суду, зборів трудового колективу суду;

 -    з організації кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, окрім Присяги судді, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, трудові книжки, книги обліку особових справ та трудових книжок), з особового складу (щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відряджень, проведення атестації державних службовців апарату суду, щорічної оцінки державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

 -  з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

-  стосовно питань організації роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

 -   щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання документів, яким присвоєно гриф «ДСК»;

 -     які містять матеріали службових розслідувань (перевірок).

10. Відомості з організації роботи суду щодо:

        - ведення військового обліку військовозобов’язаних працівників суду та призовників,

        - мобілізаційної роботи,

        - бронювання військовозобов’язаних працівників суду тощо.

11. Відомості, що можуть міститися в обліково-реєстраційних журналах суду.

 

СХВАЛЕНО 

Протокол
Засідання комісії з питань
роботи зі службовою
інформацією № 1 від 19.12.2016