flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Історія створення Херсонського окружного адміністративного суду

Визнаючи людину найвищою соціальною цінністю, Конституція України закріпила широке коло прав, свобод та гарантувала їх захист, в тому числі й від порушення з боку держави, її органів та посадових осіб.
Одним із засобів захисту прав, свобод, законних інтересів є судовий захист. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Це право не може бути обмежене навіть в період введення надзвичайного або воєнного стану, що гарантується ч. 2 ст. 64 Конституції України.

Становлення адміністративних судів в Україні проходило тривалий шлях:

– Цей процес розпочався в 1992 році з прийняттям Концепції судово-правової реформи, яка передбачала поетапні зміни в структурі судової системи з поступовим відокремленням в самостійні ланки окремих судів, які б мали спеціальну підсудність.

– 1996 рік було ознаменовано прийняттям Основного закону країни, який у статті 125 визначив, що „система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації”. Спеціалізація передбачала створення господарських, адміністративних та інших судів, визначених як спеціалізовані суди.

– Останнім етапом формування системи адміністративної юстиції стали Указ Президента України від 16.11.2004 № 1417/2004 „Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їхньої мережі та кількісного складу суддів” та прийнятий Верховною Радою України Кодекс адміністративного судочинства України, який набрав чинності 1 вересня 2005 року.

– У 2001-2002 роках відбулась мала судова реформа, яка полягала у прийнятті низки законів, в т.ч. Закону “Про судоустрій України”. Отже, на законодавчому рівні в Україні було створено та затверджено адміністративну юстицію.

– 1 жовтня 2002 р. Указ Президента про створення Вищого адміністративного суду України.

16 листопада 2004 року Указом Президента України було утворено місцеві (27) та апеляційні (9)  адміністративні суди, затверджено їх мережу та кількісний склад суддів;

6 липня 2005 р. - Верховна Рада ухвалила Кодекс адміністративного судочинства, в якому окреслила повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення адміністративного судочинства.

Херсонський ОАС розпочав здійснення судочинства з 14 липня 2008 року. В штаті суду було лише 3-е суддів.

На сьогодні відповідно до штатного розпису кількісний склад суддів становить 14 осіб, апарату суду 61 осіб. Нині в суді працює 14 суддів та 58 працівників апарату суду.

Серед пріоритетних завдань у своїй діяльності суд визначає:
– захист прав, свобод, інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень та інших суб’єктів при здійсненні ними делегованих повноважень; поновлення порушених прав;
– контроль за дотриманням суб’єктами владних повноважень законодавства та Конституції, запобігання порушенню прав, свобод;
– реалізація системи стримувань та противаг у системі розподілу влади.

За час свого існування Херсонський окружний адміністративний суд підтвердив, що адміністративні суди є дієвим інструментом захисту порушених прав, свобод та інтересів громадян та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин.