flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 Створення та початок роботи

Херсонського окружного адміністративного суду

Відповідно до рішення Ради суддів України від 22 червня 2007 року № 79 першим головою Херсонського окружного адміністративного суду був призначений Попов Віталій Федорович, який очолював суд до 03 квітня 2017 року.

На сьогодні, відповідно до рішення зборів суддів Херсонського окружного адміністративного суду головою суду обрано Бездрабка Олега Івановича строком на три роки.

Утворено Херсонський окружний адміністративний суд Указом Президента України від 16 листопада 2004 року № 1417/2004 «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їхньої мережі та кількісного складу суддів» у кількості 5 суддів. Відповідно до Указу Президента України від 16 травня 2007 року № 417/2007 «Про кількісний склад суддів адміністративних судів» кількість суддів збільшено до 16 осіб.

Останні зміни в кількісному складі суддів відбулися 27 липня 2017 року. Рішенням Вищої ради правосуддя від 27 липня 2017 року № 2274/0/15-17 «Про погодження визначення кількості суддів в місцевих та апеляційних судах України» кількість суддів в Херсонському окружному адміністративному судді визначено 14 осіб.

Процесуальну діяльність Херсонський окружний адміністративний суд розпочав 14 липня 2008 року, територіальна підсудність суду поширюється на місто Херсон і Херсонську область.

Завдання та функції адміністративного судочинства.

Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ.

Повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення адміністративного судочинства визначаються Кодексом адміністративного судочинства України.

Статтею 2 КАС України передбачено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

До адміністративних судів можуть бути оскарженні будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

До адміністративного суду має право звернутися кожна особа, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси. Суб’єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

 Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема:

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;

5) спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України;

6) спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;

7) спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації.

Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи:

1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;

2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства;

3) про накладення адміністративних стягнень;

4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції;

Частиною 2 статті 18 КАС України визначена предметна підсудність окружних адміністративних судів, відповідно до якої окружним адміністративним судам підсудні:

1) однією зі сторін в яких є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська, Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова особа, крім випадків, передбачених цим Кодексом, та крім справ щодо їх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам;

2) про застосування у випадках, передбачених законом, заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності, якщо вони можуть бути застосовані виключно за судовим рішенням;

3) щодо підтвердження обґрунтованості вжиття суб’єктами владних повноважень заходів реагування під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Класифікатор категорій адміністративних справ

 

Сполучення:

- з автостанції приміської (зупинка Центральний ринок) маршрутні таксі: № 3, 16, 20, 29, 30, 48 до зупинки Залізнична,

- з центрального автовокзалу маршрутні таксі: № 6, 9, 11, 12, 16, 20, 30 до зупинки Залізнична,

- із залізничного вокзалу маршрутні таксі: № 9, 12 до зупинки Залізнична,

- з центру міста (площа Свободи) маршрутні таксі: № 5, 6, 9, 11 до зупинки Залізнична.

Від зупинки Залізнична потрібно пройти в напрямку вулиці Філатова повз школу № 47 до будівлі суду (приблизно 7хв., 550 м.)