flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про засади формування колегій суддів, особливості розподілу судових справ та затвердження спеціалізації суддів в Херсонському окружному адміністративному суді

  

  ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням зборів суддів
Херсонського окружного
адміністративного суду
від 30 грудня 2015 р. № 5
 

ПОЛОЖЕННЯ

про засади  формування колегій суддів,  особливості розподілу

судових справ та затвердження спеціалізації суддів

в Херсонському окружному адміністративному суді

 

(із змінами відповідно до протоколу зборів суддів № 3 від 07 лютого 2011 року,

протоколу зборів суддів № 12 від 06 червня 2011 року,

протоколу зборів суддів № 21 від 30 жовтня 2011 року,

протоколу зборів суддів  № 24 від 13.12.2011 року,

рішення зборів суддів № 1 від 27.01.2012 року,

рішення зборів суддів № 3 від 19.03.2012 року,

рішення зборів суддів № 5 від  28.05.2012 року,

рішення зборів суддів № 6 від 05.06.2012 року,

рішення зборів суддів № 7 від 25.06.2012 року,

рішення зборів суддів № 1 від 08.01.2014 року,

рішення зборів суддів № 9 від 22.07.2014 року,

рішення зборів суддів № 11 від 28.08.2014 року,

рішення зборів суддів № 13 від 17.10.2014 року,

рішення зборів суддів № 4 від 25.05.2015 року,

рішення зборів суддів № 5 від 01.07.2015 року)

 

1. Засади формування колегій суддів та розподілу судових справ

1.1 У разі надходження адміністративного позову, який підлягає колегіальному розгляду, особа, відповідальна за розподіл справ, реєструє даний позов, визначає категорію відповідно до діючого класифікатора та за допомогою автоматичного розподілу справ автоматизованою системою визначає колегію суддів.

1.2 При виявленні головуючим суддею необхідності розгляду справи у складі колегії після відкриття провадження  дана справа передається до відділу документального забезпечення і діловодства (канцелярії суду) для здійснення автоматичного допризначення колегії суддів, яка визначається КП «ДСС» в межах відповідної спеціалізації.

1.3 У разі відсутності суддів або наявності лише одного судді в межах певної спеціалізації для розподілу справи, особа, відповідальна за автоматичний розподіл, включає до графіку розгляду справ  в КП «ДСС» всім суддям визначену категорію справи, незалежно від їх спеціалізації.

У разі недостатньої кількості суддів в межах певної спеціалізації для колегіального розподілу справи, особа, відповідальна за автоматичний розподіл, призначає головуючого суддю в межах відповідної спеціалізації, а потім включає до графіку  розгляду  справ  в КП «ДСС» всім суддям визначену категорію справи для автоматизованого допризначення інших членів колегії.

1.4 Якщо суддею (колегією суддів) до відкриття провадження, на стадії підготовчого провадження або під час розгляду справи виявлено помилковість визначення категорії, яка може  вплинути на зміну спеціалізації, то категорія змінюється на  належну  і справа залишається у цього ж судді (колегії суддів) для подальшого розгляду. 

1.5  Позовні заяви, які надійшли повторно після скасування рішення суду першої інстанції про повернення позовної заяви, відмову у відкритті провадження, залишення позовної заяви без розгляду, залишення позовної заяви без руху, відмову у поновленні строку на звернення до суду, передачу справи до іншого суду для розгляду за підсудністю - не підлягають автоматичному розподілу, а передаються судді (колегії суддів), судове рішення яких скасовано.

1.6   Якщо суддя (колегія суддів чи будь-який член колегії), в провадженні яких перебувала адміністративна справа, зазначена в п. 1.5 даного Положення, на момент повернення справи із суду вищої інстанції не працює в суді, відсутній з причин, передбачених п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, така справа підлягає автоматичному розподілу для призначення судді (нового складу колегії суддів чи заміну члена колегії).

                1.7 У разі надходження до суду заяв про скасування заходів забезпечення позову, скасування заходів реагування, повернення судового збору, відновлення втраченого судового провадження, виправлення описки в судовому рішенні, роз’яснення судового рішення, винесення додаткового судового рішення, відстрочення (розстрочення) виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення, заміну сторони виконавчого провадження чи з інших питань, що стосуються виконання судового рішення, вона передається для розгляду судді, який виніс рішення по даній справі.

                    Не передаються для розгляду судді, що розглядав справу по суті, вказані заяви за 5 робочих днів до закінчення повноважень судді, відпустки чи відрядження, якщо тривалість такої відпустки або відрядження більше 7 календарних днів. В такому разі справа підлягає повторному автоматичному розподілу для розгляду такої заяви.

1.8 Якщо на час надходження до суду заяв про скасування заходів забезпечення позову, скасування заходів реагування, повернення судового збору, відновлення втраченого судового провадження, виправлення описки в судовому рішенні, роз’яснення судового рішення, винесення додаткового судового рішення, відстрочення (розстрочення) виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення, заміну сторони виконавчого провадження чи з інших питань, що стосуються виконання судового рішення, відсутній суддя, що розглядав дану справу по суті, з причин, передбачених п. 2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, відповідна справа підлягає повторному розподілу в загальному порядку, для розгляду вказаної заяви.

               1.9 У разі відсутності судді, що розглядав справу, виконавчі листи підписуються головою суду. При цьому в КП «ДСС» у відповідному електронному документі, для оформлення та роздрукування виконавчого листа, змінюється прізвище головуючого судді на прізвище голови суду.

1.10 Якщо на час розгляду заяв, зазначених в п 1.8 даного  Положення, а також заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, що були передані судді шляхом повторного розподілу відповідної справи з підстав відсутності судді, що виніс рішення (п.2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду), надійшли заяви (клопотання), які потребують розгляду в порядку, передбаченому КАС України, вони передаються для розгляду судді, в провадженні якого знаходиться справа на час їх надходження.

1.11  У разі надходження заяви про забезпечення позову (доказів) по справі, яка знаходиться в провадженні судді, що відсутній, здійснюється автоматичний перерозподіл справи для розгляду вказаної заяви. Після цього, адміністративна справа залишається в провадженні цього судді для розгляду її по суті.

1.12 У разі надходження заяви про забезпечення позову (доказів) по справі, яка розглядається колегіально, а головуючий чи член колегії відсутній, здійснюється заміна відсутнього шляхом автоматичного перерозподілу. При цьому, адміністративна справа розглядається у визначеному складі  колегії.

1.13  У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків  судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), який не є головуючим суддею у справі, повторний автоматичний розподіл справи не здійснюється.  Головуючим суддею подається службова записка на ім’я керівника апарату суду щодо необхідності заміни відсутнього члена колегії із зазначенням причини. За наявності підстав для такої заміни керівник апарату суду видає розпорядження про заміну члена колегії суду в порядку, передбаченому ст.15-1 КАС України.

2. Особливості розподілу  судових справ

2.1   При виявленні значної різниці в навантаженні на суддів питання щодо зміни порядку  розподілу судових справ з урахування спеціалізації розглядається зборами суддів.

2.2  У випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває не більше п’яти робочих днів розподіл судових справ здійснюється відповідно до п.п. 2.3.56 Положення про автоматизовану систему документообігу суду (невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених обставин), крім справ, які мають розглядатися невідкладно.

2.3  У разі настання обставин, зазначених у п. 2.2 цього Положення, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання тощо) здійснюється відповідальною особою з урахуванням черговості надходження судових справ, спеціалізації суддів та в алфавітному порядку їх прізвищ.

В такому ж порядку розподіляються усі інші справи, у разі не усунення обставин, зазначених в  п. 2.2 цього Положення, що тривають більше п’яти робочих днів.

2.4  Розподіл позовних заяв, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочі дні здійснюється в загальному порядку.

2.5  При автоматизованому розподілі судових справ суддям, які займають адміністративні посади, з метою забезпечення умов для виконання обов’язків як за займаною посадою, так і обов’язків судді, враховується коефіцієнт адміністративних посад: для голови суду – 50%, заступника голови суду – 90%.

3. Спеціалізація

I спеціалізація

5. Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо:

5.1 організації господарської діяльності, у тому числі:

5.1.1 державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

5.1.2 дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення  і  застосування  національних  стандартів,  технічних регламентів  та  процедур  оцінки  відповідності

5.2 митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі:

5.2.1 оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД

5.2.2 оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару

5.3 захисту економічної конкуренції

5.4 державного регулювання  цін і тарифів

5.5 управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель

5.6 реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:

5.6.1 електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії

5.6.2 житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання

6. Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у сфері:

6.1 містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності

6.2 землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:

6.2.1 розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних  ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам

6.2.2 відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

6.3 державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

9. Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері:

9.3 бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу

9.4 державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі:

9.4.1 операцій із цінними паперами

9.5 процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольної-ревізійної роботи

12. Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо:

12.1 прийняття громадян на публічну службу

12.2 проходження служби

12.3 звільнення з публічної служби

ІІ спеціалізація

8. Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також  контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо:

8.1 реалізація податкового контролю

8.3 адміністрування окремих податків, зборів, платежів, у тому числі:

8.3.1 податку на прибуток підприємств

8.3.2 податку з доходів фізичних осіб

8.3.3 податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість)

8.3.4 бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

8.3.5 акцизного податку

8.3.6 збору за першу реєстрацію транспортного засобу

8.3.7 екологічного податку

8.3.8 рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів

8.3.9 рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат

8.3.10 плати за користування надрами

8.3.11 місцевих податків і зборів, крім єдиного податку

8.3.12 єдиного податку

8.3.13 плати за землю

8.3.14 збору за користування радіочастотним ресурсом

8.3.15 збору за спеціальне використання води

8.3.16 збору за спеціальне використання лісових ресурсів

8.4 справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі щодо:

8.4.1 визнання оспорюваних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними

8.4.2 стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері:

9.1 валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі:

9.1.1 спорів за участю органів доходів і зборів

9.2 грошового обігу та розрахунків, у тому числі:

9.2.1 спорів за участю органів доходів і зборів

III спеціалізація

2. Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо:

2.1 забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових і службових осіб цих органів

2.2 забезпечення права особи на доступ до публічної інформації

3. Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо:

3.1 правового статусу фізичної особи, у тому числі:

3.1.1 реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

3.1.2 реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства

3.1.3 реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання

3.3  видворення з України іноземців або осіб без громадянства

3.4 біженців

3.5 цивільного захисту; охорони праці

3.6 охорони здоров’я

3.7 дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів, у тому числі:

3.7.1 дорожнього руху

3.7.2 транспорту та перевезення пасажирів

3.8 обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі:

3.8.1  спорів за участю органів доходів і зборів

4. Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту.

7. Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо:

7.1 забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами

7.2 особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом

10. Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо:

10.1 збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

10.2 управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі:

10.2.1 загальнообов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності

10.2.2 загальнообов’язкового державного страхування у  зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

10.2.3 загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття

10.2.4 загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби)

10.3 соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі:

10.3.2 соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

10.3.3 соціального захисту сімей із дітьми

10.3.4 соціального захисту та зайнятості інвалідів

10.4 праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізація публічної житлової політики, у тому числі:  

10.4.1 праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)

10.4.2 реалізації публічної житлової політики 

IV спеціалізація

 1. Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах, зокрема зі спорів щодо:

1.1 виборів народних депутатів України, у тому числі:

1.1.1 формування складу виборчих комісій

1.1.2 висування та реєстрації кандидатів

1.1.3 уточнення списків виборців

1.1.4 проведення передвиборної агітації

1.1.5 оскарження результатів виборів

1.2 виборів Президента України, у тому числі:

1.2.1 формування складу виборчих комісій

1.2.2 висування та реєстрації кандидатів

1.2.3 уточнення списків виборців

1.2.4 проведення передвиборної агітації

1.2.5 оскарження результатів виборів

1.3 виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, у тому числі:

1.3.1 формування складу виборчих комісій

1.3.2 висування та реєстрації кандидатів

1.3.3 уточнення списків виборців

1.3.4 проведення передвиборної агітації

1.3.5 оскарження результатів виборів

1.4. всеукраїнського та місцевого референдумів, у тому числі:

1.4.1 ініціювання та призначення референдуму

1.4.2 формування складу комісій із референдуму

1.4.3 уточнення списків виборців

1.4.4 проведення агітації під час ініціювання та підготовки референдуму

1.4.5 оскарження результатів референдуму

 

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо:

3.2 проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; щодо запобігання та припинення протиправної діяльності товариств, установ, інших організацій, яка посягає на конституційний лад, права і свободи громадян, у тому числі:

3.2.1 обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання

3.2.2  усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також  контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо:

8.2 погашення податкового боргу, у тому числі:

8.2.1 передачі майна у податкову заставу

8.2.2 застосування адміністративного арешту майна

8.2.3 стягнення податкового боргу

8.4.3 припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця)

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо

10.3.1 соціального захисту дітей війни.

11. Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері:

11.1 судоустрою

11.2 прокуратури

11.3 адвокатури

11.4 нотаріату

11.5 виконавчої служби та виконавчого провадження

14. Інші справи

4. Прикінцеві положення

1. У разі призначення особи на посаду судді Херсонського окружного адміністративного суду спеціалізація цього судді та зміна спеціалізації працюючих суддів здійснюється за розпорядженням  голови суду.

2. Віднесення категорій справ до конкретної спеціалізації, зміни щодо кількості спеціалізацій здійснюється зборами суддів за пропозицією голови суду.

3. Зміни до цього положення можуть бути прийняті тільки зборами суддів Херсонського окружного адміністративного суду.